Türkiye'nin Eğitim Portalı

19/07/2017 Tarihinde Ataması Yapılan Sözleşmeli Aday Öğretmenlerin Yetiştirme Programı

 • 76
 • 0
Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Valilik Yazısı EK-1 Aday Öğretmen Yetiştirme Programı EK-2 Özel Öğ.Kur.Aday.Kal.Öğretmenlerin Uyum Programı EK-3 FORM 1 EK-3 FORM 2 EK-3 FORM 3 EK-3 FORM 4-A EK-3 FORM 4-B EK-3 FORM 5 EK-3 FORM 6 EK-3 FORM 7 EK-3 FORM 8 EK-3 FORM 9 EK-3 FORM 10 EK-3 FORM 11 EK-3 FORM 12 EK-4 ÖRNEK FİLM LİSTESİ EK-5 ÖRNEK KİTAP LİSTESİ EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme Afet Eğitimi Semineri EK-6 Aday Öğretmen Yetiştirme Anadoluda Çok Kültürlülük Kaynakları ve...

Yeşili Koruma Kulübü Dosyası indir

 • 80
 • 0
Yeşili Koruma Kulübü Dosyası indir İndir

Kur'ân-ı Kerim'de Kıssalar

 • 116
 • 1
KISSA NEDİR? Dildeki anlam kayması sebebiyle, "kıssa" kelimesi, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği çağdaki mânasını az çok değiştirerek, "hikâye" ile eş anlamlı sayıldığından, kimi okuyucuların da böyle telakki etmeleri normaldir. Bundan dolayı önce, "kıssa"nın eski Arapçada ve özellikle Kur'ân'da taşıdığı anlam üzerinde durmamız gerekmektedir. "Kassa" ve "el-kasas", bir kimsenin izini sürüp ardınca gitmek mânasına gelir ki, Arapçadaki "kassa el-eser" sözünde bu anlam vardır. 'Ferteddâ alâ...

Namazın Mekruhları

 • 95
 • 0
NAMAZIN MEKRUHLARI Namazın vâciblerinden herhangi birini bilerek yapmamak, tahrîmen (harama yakın) bir mekruhtur. Sünnet veyahut âdâbından birini yapmamak mekruh ise de, harama yakın değildir. Bu genel kaideden sonra, namazın belli başlı mekruhlarını görelim: 1 - Namazda bedeni ve elbisesiyle oynamak. Serinlemek maksadıyla eliyle yelpazelenmek. Namazın kemâli, ruhen ve bedenen huşû' ve sükûnet bulmak ve dünyevî işlerden kalben alâkayı kesmek ile olduğundan bu gibi işler mekruh görülmüştür...

Namazı Bozan Şeyler

 • 186
 • 1
Şart ve rükünlerine uygun olarak kılınan namaz sahih, şart ve rükünlerinden herhangi biri eksik olan veya bunlara uygun olarak başladığı halde namaza aykırı bazı davranışlar sebebiyle bozulan namaz fâsid ya da bâtıl şeklinde nitelendirilir. Rükün ve şartların eksikliği dışında ayrıca kaçınılması gereken bazı durum ve davranışlar vardır ki bunlar namazı bozan şeyler (müfsidâtü’s-salât) olarak adlandırılır. Bozulan bir namazın tekrar kılınması gerekir. Namazı bozan durumların başlıcaları...
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Çocukları
 • 103
 • 0
1.Kasım: Kasım, Hz. Muhammed (s.a.v)’in ilk çocuğudur; bu nedenle Hz. Muhammed (s.a.v)’in künyesi, Ebu’l-Kasım’dır. Kasım’ın annesi, Hz. Hatice’dir. Nübüvvetten önce Mekke’de dünyaya gelmiştir. Ne kadar yaşadığı konusu tartışmalı olmakla birlikte, genel kanaate göre 17 aylıkken ve nübüvvetten önce vefat etmiştir. Ancak onun bi’setten sonra vefat ettiğini savunanlar da vardır. Bunlar, görüşlerini şu iki delile dayanarak savunurlar: a)Gösterilen ilk delil şu hadistir: Hz. Hatice validemiz...

Galeri istatistikleri

Categories
19
Albums
1
Uploaded media
19
Embedded media
1
Comments
1
Disk usage
8.6 MB

Latest resources